Truyện Cười – Bóng Đá – Đá Bóng

Hai bà hàng xóm ngồi tâm sự:

– Thằng nhỏ nhà tôi dạo này nói năng cứ “Tiền hậu bất nhất”.

– Nghĩa là sao?

– Thì câu trước, câu sau cứ mầu thuẫn nhau. Nói xong lại phủ định, rồi khẳng định, rồi lại phủ định, chẳng biết đâu mà lần. Chắc sau này chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

– Cho nó làm bình luận viên bóng đá.

Giảng viên tâm lý học vừa diễn thuyết xong cho sinh viên thảo luận. Một sinh viên đặt câu hỏi:

– Một người đi tới đi lui, lúc lầm lũi, lúc lại gào lên, lúc lại ngồi phịch xuống ghế rên rỉ, đó là loại người gì?

– Chỉ có thể là… huấn luyện viên bóng đá – Giọng một sinh viên ở dưới lớp nói vọng lên.

You may also like...