Truyện Cười – Lưỡi Đen

Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:

– Sao lưỡi cậu đen vậy?

– Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.

– Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?

– Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.

o O o

Phúc đức

Quan tòa hỏi:

– Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết người không?

Phạm nhân thở phào:

– Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng cán chết những hai người cơ đấy.

You may also like...